Här är bilderna från utställningen "Once A Punk..." som hängde till allmän beskådan på Crippas Cafe i Göteborg, 151129-160116.

Vid intresse, kontakta mig på martin@svepa.se  (Detta gäller även övriga bilder på sveparockfoto)